Dropfodsortoser, voksne

Dropfod er et medicinsk symptom, der betyder svaghed i musklerne, der løfter foden opad. Allard AFO (Ankle Foot Orthosis) har en unik serie produkter også til børn og unge indenfor området dropfodsortoser. En Allard AFO er en ortose, der hjælper med at løfte foden opad under svingfasen og herved bidrage til et bedre afsæt under gangen, for til slut at skabe et bedre gangmønster. Ortosen hjælper børn og unge med nedsat gangfunktion til et bedre liv takket være ortosens stabilitet og dynamiske funktion.