Dropfodsortoser, børn

Der findes tre forskellige børnemodeller af Allard AFO; KiddieFLOW ™, KiddieGAIT og KiddieROCKER. Disse ortoser har forskellige niveauer af stabilitet afhængigt af barnets svaghed. Neurologiske diagnoser hvor der kan være indikation for at anvende en Allard AFO er følgende: Cerebral parese, muskeldystrofi, Spina Bifida og andre neuromuskulære sygdomme, der påvirker gangart. Målet er at forbedre gangmønstre og gangkapacitet for personer med nedsat funktion i underekstremiteterne.