Dynamiske Tekstile Ortoser

Dynamiske Tekstile Ortoser

Lycra dragter eller Dynamiske Tekstile Ortoser, som vi kalder denne produktgruppe, er individuelt designet til at kontrollere neurologiske og muskulære tilstande. Disse giver forbedret kropsbevidsthed og hjælper med at forbedre motorikken. Den øgede dybe følelse øger evnen til at bestemme sin egen kropsdels position, såkaldt proprioception (kropsopfattelse). Flere undersøgelser viser, at kombinationen af en Lycra-ortose og målrettet træning kan give forbedret funktion og motorik, især hos mennesker med cerebral parese, men også hos mennesker med Ehlers-Danlos syndrom (EDS) ses store fordele ved Lycra-ortoser i stedet for brug af standard ortoser.