SPL2-Swing Phase Lock knæled

SPL ortoserne er udvilket for at hjælpe patienter med partiel eller helt nedsat funktion af M. Quadriceps (knæekstensorerne). Ingen anden anvendelse er tilladt. Leddets funktion består af en pendelmekanisme der låser og låser knæleddet op, afhængig af leddets vinkel i sagittalplan. Under gangcyklus låser leddet før hælisætning, for at give støtte under standfasen, og låser op igen når hælen forlader underlaget. Hensigten er at imitere knæekstensorernes normale fysiologiske funktion, og give et mere normalt gangmønster, uden cirkumduktion eller hoftegang. SPL2-lleddet låser ved fuld knæekstension og har yderligere et sikkerhedsstop der udløses ved 15 graders fleksion når fuld ekstension ikke opnås. Dette indebærer at ortosen låser selv hvis knæet ikke er fuldt ekstenderet.Eftersom SPL2-leddet ikke er afhængig af ankelens position og/eller gulvkontakt kan leddet anvendes til forskellige typer af ortoser:- Helbensortoser med eller uden ankelled- Helbensortose evt. med hofteled- Knæortoser

Anvendelsesområde

M. Quadriceps pareser p.g.a.; MS eller lignende sygdomme, stroke, Polio, perifære nerveskader og andre neuromuskulære sygdomme.

Kontraindikationer

Knæfleksion-kontrakturer >10 og moderat til svær spasticitet.

Andre upplysninger

Udførlig fremstillingsmanual samt tilpasningsmanual medfølger ved levering. Reservedelsfortegnelse findes i manualen. Desuden findes separat manual til fysioterapeuter. Manualer kan bestilles hos kundeservice.I begge produkter indgår 1 håndbetjening, dummy til indstøbning samt øvrigt tilbehør til montering.SPL2-leddet er beregnet til 20 mm skinner. Skinner medfølger ikke.Art. 62800 indeholder SPL- samt SPC-ledArt. 62803 indeholder SPL-led. Patientvægt max. 100 kg.

Art.nr. Model Ve/Hø Mål Bredde
628001000 SPL2 Venstre - -
628002000 SPL2 Højre - -
628031000 SPL2 Monolateral Venstre - -
628032000 SPL2 Monolateral Højre - -
628010000 Parallelværktøj - - -
628020000 Dummy - - -
628050000 Renoverings-kit - - -
628060000 Alignment kit - - -
628400000 Lamination stirrup stainless steel - 100 x 19 x 4 mm -
628410000 Lamination stirrup stainless steel - 130 x 19 x 6 mm -
628421000 SPL-/SPC lamination dummy kit Venstre - -
628422000 SPL-/SPC lamination dummy kit Højre - -
628430000 Upright kit aluminium (4 uprights included) - 450 x 19 mm -
628440000 Upright kit stainless steel (4 uprights included) - 450 x 19 mm -
628450000 Motion limiter pin - Double action ankle joint - - -
628460000 Straight double action ankle stirrup - 19 mm -
628470000 Knee extension assist - - -
627720000 Split Y Double Action Ankle stirrup - - 19 mm
627770019 Double Action Ankle Joint (with springs, 19 mm channel)  - - -
691670000 Basic alignment T-bar - - -
93101 Prøveortose til udlån. Ortosen kan justeres/tilpasses. Bilateral - -

Relaterede produkter