Allard AFO - produceret med 100 % vedvarende energi

16 februar 2023

I over 25 år har vores ankel-fod-ortoser været med til at forbedre livskvaliteten - Support for Better Life - for mennesker med nedsat gangfunktion. Support for Better Life går dog langt ud over selve produktet. Hos Allard Support er vi vores ansvar bevidst og arbejder løbende på, at reducere vores CO2-udslip fra vores produktionbygning. På vores AFO-produktionsfabrik, Allard Manufactoring, kommer al elektricitet, der anvendes på fabrikken, fra 100 % vedvarende energikilder i form af vind-, sol- og vandkraft. Dette resulterer i en CO2-reduktion på 95 % sammenlignet med brugen af ikke-vedvarende energikilder.

Vi er stolte af at kunne sige, at vores Allard AFO'er er fremstillet ved hjælp af 100 % vedvarende energi.

Miljøeffektiv fremstilling

Da brugen af vedvarende elektricitet er af stor betydning, bestræber vi os også på at reducere den mængde energi, vi anvender ved at fokusere på de mest energiintensive områder i produktionsprocessen i forhold til reduktion af vores energiforbrug. Vi implementerer fortsat projekter, der har til formål at reducere vores CO2-aftryk i produktionsprocessen, med særlig fokus på opvarmning og affaldsreduktion.

Vi har for nylig afsluttede et projekt, hvor varme, genereret af bestemte maskiner, blev omdirigeret til opvarmning på vores bygning. Nye kapitalinvesteringer i skæreprocessen af materiale giver mulighed for mere præcis programmering i forhold til at reducere materialespild betydeligt.     

Disse projekter er en del af det, vi hos Allard Support gør for at nå vores mål i forhold til at blive fuldstændig energineutrale i vores faciliteter ved hjælp af vind-, sol- og vandkraft.

Allard Manufacturing er et datterselskab af Camp Scandinavia og en produktionsenhed for alle Allard Groups kompositprodukter.  Kontakt og yderligere oplysninger findes på www.allardmfg.se