Camp Corset System anno 2022

26 okt 2021

Vi tænker, at det nu er på sin plads for et overblik, som du, der har været med i et stykke tid, sandsynligvis vil genkende. "Camp Corset Systen Anno 2022" giver et godt overblik over Camp's korsetter og desuden en nøgle til hvilket produkt, du skal vælge ud fra ønske om stabilitet og funktion. Oversigten viser også de højder, størrelser og farver, som hvert korset kan bestilles i. 

Camp har mere end 50 års erfaring med korsetter! Korsetter var i meget lang tid rygraden i vores virksomhed, og den opsamlede erfaring og viden er stadig med os. Udviklingen fortsætter konstant i form af nye innovative materialer, og med vores egne designere udvikler vi hele tiden nye funktionelle produkter på dette område.

Læs mere her